Konu

Bu alan yeniden yapılması kurgulanan ve bitirildiğinde Türkiye Cumhuriyetinin 1982 yılında yapılmış ve şu an hala geçerli olan Anayasının yerini alacak olan Anayasa yapım sürecine kendince katılım amacıya yaratılmıştır.

Alan yeni yapılacak Anayasanın nasıl olması istendiği konusunda bir görüş alışverişi, konu bağlamında düşüne oluşturma, gelistirme ve surece olumlu katkı saglama amacını gütmektedir.

Şu an geçerli 1982 Anayasası bu sayfanın sağ yanındaki Cateories bölümünde olabildiğince maddelerine ayrıştıralarak sunulmaktadır.

Bu maddeler hakkında düşünce ve görüşler maddelerin bulunduğu e-sayfaya gidilerek –Leave a Comment — bağına dokunularak hangi madde hakkında düşünce belirtildiği o maddeye  (Madde XX) seklinde ilgi kurarak bırakılabilir.

Yeni Anayasa konusundaki genel görüşler ve düşüncelerde Genel Görüş ve Düşünceler bölümünde dile getirilebilir.

Saygılar,

Advertisements